„Vítězné týmy mají skvělé vůdce. Jsou tvořeny správnými lidmi. Hrají, aby vyhrály. Snaží se pomoci k úspěchu ostatním. Stále se snaží zlepšovat.“ 

                                                                                                                                John C.Maxwell

 

Tým - Josef Krček

Josef Krček

Lektor, muzikoterapeut

Něco málo o mně

Josef Krček, budějovický rodák, který aktuálně žije v Příbrami. Absolvent Státní konzervatoř v Plzni - obor klarinet. Celoživotní umělec, hudebník, skladatel, zpěvák, umělecký vedoucí, muzikoterapeut a spisovatel. A to je skutečně jen výčet z mnoha jeho životních rolí. Hlavně to je úžasný člověk s velikým srdcem a obrovským citem pro hudbu a umění. Spolupracoval s mnoha soubory, orchestry a hudebními spolky, mezi které patří soubory jako Škoda Plzeň, dnes Mladina, Musica Bohemica ( soubor jeho bratra Jaroslava) a soubor dobových nástrojů Chairé, ve kterém působí dodnes a který založil při Waldorfské škole v Příbrami. V neposlední řadě je zakladatelem soukromé muzikoterapeutické školy Musica Humana.

Jak on sám říká: "Hudební prožívání je základní úsilí každého člověka. Hudba nezná bariéry řeči, promlouvá přímo k srdci. V antroposofické muzikoterapii jde o symbiózu nauky o člověku s hudbou. Důležitou součástí terapie jsou rozmanité hudební nástroje. Vlastní hra a zpěv jsou právě tak důležité jako naslouchání. To vytváří harmonii důležitou pro každého člověka."

Je pro mne ctí v rámci Spirale s Josefem spolupracovat a věřím, že i pro Vás bude radost se s ním osobně setkat.

V rámci Spirale Josef Krček zastřešuje témata muzikoterapie, eurytmie a vše, co propojuje naše životy s hudbou a pohybem. 

Kontakt

Aktuality

Děti Štěstěny

24. června 2016

Nové začátky

9. září 2014

Sociální sítě