„Největší chyba, kterou v životě můžeme udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláme."

                                                                                                                                 Elbert Hubbard

O nás

Kdo jsme?

SPIRALE je firma zabývající se vzděláváním v klíčových oblastech životů jednotlivců a firem. Zdrojem našich školení a prezentací nejsou knihy a články, které napsal někdo před námi. To hlavní z čeho čerpáme je osobní zkušenost a předávání ověřených rad a triků, jak si zjednodušit a zpříjemnit život. Klademe důraz na zapojování selského rozumu, vysokou míru etiky a otevřenost. Do seminářů se snažíme vnášet přátelskou náladu a individuální přístup.

NAŠE PŘESVĚDČENÍ - Jsme přesvědčeni o tom, že posláním každého jedince je být prospěšný pro své okolí a přinášet nějaký užitek celé společnosti. My se o takový přínos snažíme skrze naše kurzy, semináře a individuální konzultace. Máme bohaté zkušenosti z oblasti managementu, obchodu a seberozvoje. Neusínáme na vavřínech a neustále se v těchto oborech vzděláváme. Chceme být Vaší inspirací k tomu, jak najít ten správný směr Vašeho podnikání a života. 

Co nabízíme?

Naše práce se dělí na dvě hlavní oblasti – ŘÍZENÍ SEBE a ŘÍZENÍ LIDÍ.

V ŘÍZENÍ SEBE se zaměřujeme na oblasti jako budování sebevědomí, etika, work life balance, komunikace a rétorika, mezilidské vztahy a vztahy se zákazníky, finanční gramotnost apod. Vycházíme z myšlenky, že člověk by měl neustále usilovat o zlepšení sebe sama zevnitř a teprve poté dokáže úspěšně řídit ostatní a stát se uznávanou autoritou.

V ŘÍZENÍ LIDÍ se zaměřujeme na témata týkající se vedení lidí, motivace, týmové spolupráce, budování týmů, naškolování nováčků apod. Dále u nás můžete navštívit semináře zabývající se obchodními dovednostmi, tajemstvím opravdového leadera nebo efektivním vedením porad a meetingů.

DLE VAŠICH POTŘEB - Všechna školená témata dokážeme prezentovat jak na jednotlivých seminářích pro širokou veřejnost, tak i uvnitř Vaší firmy. Kurzy dokážeme přizpůsobit Vašim aktuálním potřebám tak, aby jste co nejrychleji našli správný směr v oblastech, ve kterých se Vám aktuálně nedaří. Nabízíme taktéž individuální konzultace a koučink zaměřený na stanovení vašich cílů a určení cesty, jak jich dosáhnout. Rádi spolupracujeme s profesionály v daných oborech a díky tomu dokážeme připravit semináře, kurzy či individuální řešení, která budou ušity na míru Vašim pořebám.

Hlavní pilíře naší výuky?

HLAVNÍM PILÍŘEM naší výuky je používání selského rozumu, individuální přístup, učení se na základě zkušeností a smysl pro fair play. Vše pozitivní, co nás v životě potká není většinou dílem náhody, ale výsledkem rozhodnutí, které jsme učinili v minulosti. Hledáme s Vámi cestu, jak dělat taková rozhodnutí, která Vám do budoucna přinesou spokojenost a životní rovnováhu. 

ZKUŠENOSTI - Každý z nás jsme se za svůj život měli možnost mnohému naučit a stále se učíme.. A když spojíme naše zkušenosti, znalosti a vše co jsme se měli možnost do této doby naučit a zažít, tak si můžeme navzájem pomoci v tom, abychom neopakovali stejné chyby, které už někdo před námi  vyzkoušel.

Kontakt

Aktuality

Děti Štěstěny

24. června 2016

Nové začátky

9. září 2014

Sociální sítě