„Úspěch je směsicí tvrdé práce a velikých snů."

                                                          Lee Iacocca

NEBOJTE SE PROMLUVIT

NEBOJTE SE PROMLUVIT
 • Seminář
 • Řízení sebe
 • 2490 Kč

Popis

Setkání se všemi, pro které je mluvený projev a řeč součástí jejich profese, a taktéž i s těmi, kteří hledají cestu k dalšímu posunutí jazykových dovedností.

Seminář je zaměřen na:

 • osvojení hlasové, dechové a výslovnostní techniky
 • na správné posazení hlasu
 • na neverbální vyjadřování
 • na důstojnou prezentaci sebe sama
 • na umění vést dialog
 • naslouchat
 • argumentovat
 • umění přesvědčovat
 • umění zaujmout posluchače

Zvláštní pozornost bude věnována práci s mikrofonem i konkrétnímu natočení vlastní zvukové vizitky.

Součástí semináře bude i individuální práce s každým účastníkem dle jeho potřeb. Chybět nebudou ani antistresová cvičení
a dechová cvičení na posílení sebevědomí. 

Časová dotace: 2 dny

Co s sebou: Chuť spolupracovat, úsměv a dobrou náladu. Pracovní pomůcky budou zajištěny z naší strany.

Maximální počet účastníků: 10

Lektor: Alfréd Strejček

 

 

 

Termíny

Datum termínu Lektor Místo konání

Kontakt

Aktuality

Děti Štěstěny

24. června 2016

Nové začátky

9. září 2014

Sociální sítě